De veranderingen van de Modena


De lichaamsbouw van de Modena is kleiner dan die van de Florentiner. In de kleur en tekening is de Modena van heel bijzondere schoonheid en er zijn zeer veel variëteiten. De variaties zijn vaak zeer briljant. Vaak echter ook zeer schamel, maar ze vererfden zich bij het doorfokken meestal zuiver en constant. Van de Gazzi en Schietti is er rond 1880 zo’n talrijk onderscheid in kleur en tekening dat ze hier niet allemaal opgesomd kunnen worden. Op kleur en tekening berust het onderscheid van de variëteiten die men in die tijd telkens door formele kruisingen probeerde te vermeerderen en te verfraaien. Een vergelijking met Duitse, Engelse en Italiaanse Modena’s laat de veranderingen die dit duivenras in deze afzonderlijke landen ondervonden heeft duidelijk zien. Wat de Duitse fokkers in de 19e eeuw van de Italianen aan duiven uit Modena toebedeeld hebben gekregen, is in verhoudingsgewijs korte tijd naar de Duitse smaak ‘omgeteeld’ en vervolmaakt. Duitse fokkersvlijt schiep een ‘gesneden’, mooi geronde Kipduif, die geen vluchtduif naar Italiaans model meer was, terwijl ze altijd nog een bepaalde ‘vlucht’ behendigheid bezat. Zulke Vluchtwedstrijden, zoals ze in Modena gehouden werden, interesseerden de Duitse Modenafokkers niet. Zij vonden vrede in de schoonheid en gratie van deze duif.

Ook in Italië veranderde de vorm van de duif uit Modena, die in een slanke vluchtduif ‘omgefokt’ werd.

De Engelsen daarentegen hebben met het uit Italië gehaalde materiaal een volledige verandering naar hun smaak aangebracht en daarbij een geheel nieuw type geteeld, die vaak als een rondere vleesklomp aangeduid wordt. Door de veranderingen in de vorm hadden de fokkersopvattingen in de afzonderlijke landen zich zo ver van elkaar verwijderd, dat het niet meer raadzaam was een wederzijdse uitwisseling uit te voeren. De in Duitsland in 1864 vastgelegde naam “ Modena” had zich in het jaar 1880 nog niet overal doorgezet. Dit toonde zich vooral bij de modeltentoonstelling van de vogelfokvereniging “ Gallus” in Dortmund in maart 1880. Daar stonden 198 paar verschillende duivenrassen, waaronder ook 4 paar Modena’s van de fokker G. Leirer uit Augsburg. Volgens het Tentoonstellingsverslag behaalde een paar Triganieri een tweede prijs. Bij de dan volgende tentoonstellingen van de jaren 80 van de 19e eeuw vinden we slechts nog de juiste benaming van de Modena-duif.

Vertaald uit "Die Deutschen Modeneser" van Alfred Tüllmann

Terug naar de geschiedenis