Hoe beoordelen een de Duitse Modena


Type en stand = hoofdzaak
De Duitse Modena is het kleinste en meest gematigde duivenras uit de kipduivenfamilie en alleen al het feit dat het ras thuis hoort in deze groep onderstreept het belang van het juiste type gecombineerd met een juiste stand. Hoe ziet dit type er nu uit?

Men kan hier 2 onderdelen onderscheiden en wel: a) Elegantie b) Juiste verhoudingen

De onder a) vernoemde elegantie wordt nog wel eens over het hoofd gezien, in het streven naar meer lengte in hals en benen gaat deze elegantie vaak verloren.
Een doffer is uiteraard wat flinker dan een duivin, maar het geheel mag nooit de indruk wekken groot of grof te zijn.
Een eerste hint voor de fokker en keurmeester dat een Duitse Modena wat grof wordt is een ring die wat strak gaat zitten. Ze worden immers voorzien van een 7 mm (voorheen S) ring en hoewel tegenwoordig geen vaste ringmaat per ras meer verplicht is, indien niet afschuifbaar is het immers goed, hoort bij de Duitse Modena een 7 mm ring om de elegantie te waarborgen!!

De hals moet lang en slank zijn, echter nooit korter of langer dan de benen. Een doffer mag uiteraard wat zwaarder in hals zijn dan een duivin en door het bijzondere temperament van het ras wil een doffer nog wel eens blazen, dit mag echter niet te erg worden. Momenteel is het zo dat we ter wille van een vollere, beter geronde kop een iets zwaardere hals accepteren. Immers, hoe slanker en dunner de hals, hoe spitser de kop. De hals moet verder goed uitgesneden zijn en vooral strak bevederd. Deze strakke bevedering doet de hals slanker lijken.

Men dient echter rekening te houden met het feit dat witte bevedering losser aandoet dan gekleurde bevedering. De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen en mogen niet kruisen, hangvleugels zijn uiteraard uit den boze en leveren een "91 punten" op.
Het lichaam moet altijd hard en strak aanvoelen, elke afwijking in het borstbeen geldt als uitsluitingsfout.
Dan is nog van belang de onderlijn van de Duitse Modena. Deze moet van opzij bezien een ononderbroken lijn vormen vanaf de hals tot aan de staart. Het komt er dus op neer dat er ook voldoende borstdiepte aanwezig moet zijn. Losse bevedering in achterpartij geeft ook dikwijls een onderbroken onderbelijning (dubbeldekker).

Onder b) stond vermeld "verhoudingen" en deze verhoudingen bepalen het juiste type van de Duitse Modena, hiermee staat of valt het ras!!

We hebben te maken met het meest gematigde kipduivenras qua type, extremiteiten in hals- en beenlengte zijn ongewenst en doen de vereiste elegantie geweld aan.
De juiste verhouding in type is "Lengte: Hoogte = 2 : 3".
Dus niet de stelling: "Hoe langer in de hals en benen, hoe beter."
De hoogte van de Duitse Modena bestaat uit 3 gelijke delen qua lengte:
Halslengte = Lichaamslengte = Beenlengte.

De lengte dient dus 2/3 van de voorgenoemde hoogte te zijn en hier schort het nog wel eens aan. Veel Duitse Modena's hebben een wat langere rug, waardoor de verhoudingen ook verstoord worden. Men vergist zich hier nog wel eens door dan meer hals- en beenlengte te verlangen, maar als deze aan elkaar gelijk zijn is de rug te lang en niet de hals of de benen te kort! Om de juiste lengte te bewerkstelligen mag dan ook de staart niet te lang zijn, hij is kort en smal. Juist de dieren die uitblinken in verhoudingen gaan vaak mank aan een wat vlakke borst. Echter, bij de beoordeling komt deze borstlijn na elegantie en verhoudingen.

Een dier dat te vlak in borst is kan niet boven een 93 punten uitkomen. Bedenk echter wel dat de vereiste strakke bevedering de borstdiepte niet bevordert! Dus op dit gebied gematigde eisen stellen.

Dus type, in volgorde te beoordelen:

  1. Verhoudingen in hoogte
  2. Verhoudingen in lengte (= rug- en staartlengte)
  3. Elegantie
  4. Strakke bevedering
  5. Onderlijn en borstbreedte

De onder punt 5 aangehaalde borstbreedte is nog niet besproken, deze borst mag niet smal zijn, behoorlijke breedte met goed afgedekte vleugelboegen is gewenst.

Terug naar de omschrijving