De Kop


Zeer belangrijk bij de beoordeling van de Duitse Modena is de kop. Deze dient ten alle tijden in de kooi te worden bekeken en duidelijk moet een onderscheid worden gemaakt tussen doffers en duivinnen. De kop moet in een geronde lijn van de snavelbasis tot in de nek lopen, met een stompe hoek bij de snavel, de grootste oogte boven de ogen en met voldoende gevuld voorhoofd, "Stirn" zoals men in Duitsland zegt.

     

DUITSE MODENA

te weinig voorhoofd
 dunne snavel

vlakke kop
     

te weinig achterkop

te veel achterkop

spitse kop en snavel

     
De voorkop moet a.h.w. bij de snavelbasis iets "uitspringen." Dit wordt gezien als punt van ras-adel. Verder dient er voldoende breedte bij de snavelbasis aanwezig te zijn. De kop mag niet te lang gerekt zijn (te veel achterhoofd tonen), deze fout komt regelmatig voor.
Bedenk bij het beoordelen van de kop dat een doffer doorgaans een vollere, rondere kop heeft dan een duivin. Is dit niet het geval dan is f de doffer te spits in kop f de duivin is een uitblinker op dat gebied. In het algemeen hebben Gazzis wat betere koppen dan Schiettis, maar hebben daardoor ook wat dikkere halzen. Zeldzame kleurslagen hebben doorgaans spitsere koppen.

Dieren met grove koppen dienen te worden teruggezet in predikaat. 93 punten zal dan doorgaans het maximum zijn.

Aan een juiste snavel moet aandacht worden geschonken. Niet te lang en krachtig is de wens. Deze mag niet te veel "hangend" zijn, dus moet voldoende recht ingepland zijn om een juiste voorkop te tonen.

Tot slot moet er nog worden gelet op een goed uitgesneden keel, een te volle keel maakt de hele kop grover.

De meest voorkomende fouten zijn:

  • Kop te plat
  • Voorkop te spits
  • Teveel achterhoofd
  • Te smal bij snavelbasis

Terug naar de omschrijving