Duitse Modena

             Club Nederland

 
Home

Bestuur

Geschiedenis

Omschrijving

Standaard

Foto`s

Agenda

Nieuws

Links

Ledenlijst

 
 
 

     

     
 

Jouke overhandigd het Duitse Modena beeldje aan           Sebastiaan bespreekt de mee gebrachte dieren
de winnaar van de clubshow 2013 Frits van der Vegt

 

Op 14 augustus 2014 hebben we onze jaarvergadering tevens hokbezoek en dierbespreking gehouden.

           

  We waren te gast bij bij Albert Berkhof en zijn vrouw, waarvoor nog onze hartelijke dank.
  We werden verwelkomt met een lekkere kop koffie en krentenwegge.
  De opkomst was erg goed te noemen, want we waren met 23 personen, hetgeen we de laatste jaren niet meer
  gewend waren. We konden vier Belgische leden verwelkomen en ook Sebastiaan Ortkras uit Duitsland met zijn
  zoon. Sebastiaan besprak de meegenomen Modena`s op een duidelijke manier, zodat we weten wat er in
  Duitsland (het land van herkomst) gewenst wordt. Op de vorige vergadering had Jouke aangegeven te willen
  stoppen met het voorzitterschap en had John Hartman aangegeven deze taak wel te willen overnemen en werd
  ook gekozen door de vergadering als nieuwe voorzitter. Ook Lambert Naus en Wim Kraaijeveld hadden te kennen
  geven te stoppen met hun bestuursfunctie. Heren nog hartelijk bedankt voor jullie inzet. Ook dit jaar had Wim
  het Duitse Modena journaal gemaakt en hij heeft toegezegd het voorlopig te willen blijven doen.
  John Hartman had drie koppels zwarte shietti`s beschikbaar gesteld voor de verloting die alleen door fokkers
  van deze kleurslag gewonnen konden worden. Deze dieren komen uit Duitsland en komen van een top fokker.
  De gelukkige winnaars waren Huub de Bruijn, Lambert Naus en Wim Kraaijeveld.
  Patrick Heijmans had een koppel zwart gazzi`s mee gebracht en deze werd gewonnen door Rob Peters,
  die ze aan Jouke schonk.
  Albert en zijn vrouw hadden voor een heerlijke BBQ met salade`s gezorgd waar we na de dierbespreking
  met z`n alle van genoten.
  Volgend jaar zijn we te gast bij Comb. de Bruijn v.d Burgt in Smakt op de laatste zaterdag van augustus.

 

                 

      

Winnaar van de Clubshow 2011 een jonge zwarte duivin van Frits van de Vegt

               

Op de clubshow van 2011-2012 gehouden op de Championshow te Nieuwegein stond dit jaar in het teken van onze overleden Ere voorzitter Cees Schoonenberg. De Duitse Modena`s, Nonduiven en Oud Hollandse Kapucijnen waren bij elkaar gezet als een eerbetoon aan Cees, omdat Cees van alle drie deze verenigingen Erevoorzitter was. Op zaterdag kwam Henny met Cees zijn zoon en dochter de speciaal door Remco de Wit beschikbaar gestelde ereprijzen aan de winnaars uitreiken. Er waren 117 Duitse Modena`s ingeschreven, 87 Schietti`s, 23 Gazzi`s en 7 Magnani`s.De Schietti`s en Magnani`s werden door Jan Spaepen gekeurd en de Gazzi`s door Wim Nieuwenhuis 

       

         Onze NBS voorzitter en vriend van Cees Thom Laming sprak enkele woorden.

         

       

          De winnaars van de Nonduiven, Oud Hollandse Kapucijnen en Duitse Modena`s
         
(foto`s herdenking Cees zijn van Dick Hamer)

 

 

               

Op zondag 10 oktober hebben we onze jaarvergadering gehouden. De opkomst was slecht te noemen, want we waren slechts met 10 man. Deze vergadering stond vooral in het teken van het vinden van nieuwe bestuursleden, mede door het tussentijds aftreden van Ilona en ook Remco had te kennen gegeven dat hij ging stoppen met zijn bestuursfunctie. Hierdoor waren er twee vacatures die opgevuld moesten worden.      Na enig heen en weer gepraat heeft Jouke zich beschikbaar gesteld als voorzitter en wordt tevens waarnemend secretaris. Wim Kraaijenveld stelde zich ook beschikbaar voor een bestuursfunctie en gaat wellicht ter zijner tijd het secretariaat overnemen. Na het vergadergedeelte besprak Remco de mee gebrachte Modena`s. We hopen dat we met z`n alle de kar weer aardig op de rails krijgen en dat er volgend jaar meer leden zijn die de vergadering bij willen wonen. Ook hoopt het bestuur dat u allemaal een paar dieren instuurt op onze Clubshow die we houden bij de NBS Bondshow die is ondergebracht bij de Championshow te Nieuwegein. Onze Duitse Modena is het zeker waard.

                                                                                                Namens het bestuur

                                                                                                                                         Jouke