Omschrijving


Beoordeling | Stand | Kop | Oogkleur | Oogranden | Kleuren

 
 

Bij de Duitse Modena kennen we de volgende kleurgroepen:

     

Klik op de foto voor informatie over deze kleurslag

         Klik op de foto voor informatie over deze kleurslag

Schietti

Gazzi

Magnani

     
Alle kleurslagen diepgaand behandelen is een ondoenlijke zaak en voor het al dan niet erkend zijn van een kleurslag verwijzen wij naar de kleurenlijst welke in deze site is opgenomen en welke overeenstemt met de lijst uit de Duitse standaard.
Wel zullen wij de in België en Nederland meest voorkomende kleurslagen apart doornemen. Aan de kwaliteit van de kleur worden bij de Duitse Modena hoge eisen gesteld, matte kleuren worden niet geaccepteerd.
Bij de Gazzi-tekening worden de kleurvelden scherp begrensd verlangd. De koptekening geeft niet vaak problemen, maar mag niet storend zichtbaar worden bijgewerkt. De meest voorkomende fout hier is het te ver oplopen van wit aan de achterkop, of te ver doorgekleurde kop.

Gekleurde veren in witte gedeelte en witte veren in gekleurde gedeelte zijn goed voor "91 punten" (indien niet te toiletteren). De staart moet scherp afgetekend zijn, zowel boven als onder. Aan de poten bij Gazzi’s komen vaak gekleurde veren voor, welke bij donkere kleurslagen goed duidelijk te zien is, vooral bij zwart. Deze "sokjes" worden geaccepteerd, mits het niet te veel wordt.

De rug bij Gazzi’s is wit behoudens het zgn. "bruggetje" tussen de vleugels. Dit bruggetje mag niet ontaarden in een te rijk gekleurde rug, tussen dit gedeelte en de staartaftekening moet ruim voldoende ruimte overblijven.

De nagelkleur is op de tentoonstellingswaarde van een Duitse Modena van geen enkele invloed en gaat mee met de veerkleur. Dit houdt in dat bijvoorbeeld zwarte Duitse Modena’s zwarte nagels hebben. Zijn één of enkelen daarvan wit dan maakt dit voor het predikaat niets uit, een "97 punten" is heel goed mogelijk.

Voor de fokker is dit optreden van witte nagels echter een eerste teken van pigmentverlies.
Ook de snavelkleur gaat mee met de veerkleur en hieraan worden zeer hoge eisen gesteld.
Kleurslagen waarbij een donkere snavel wordt verlangd mogen geen enkele afwijking tonen, elk licht puntje maakt de duif ongeschikt voor een tentoonstelling.