Oogkleur


Ook aan de oogkleur bij de Duitse Modena’s worden hoge eisen gesteld. Deze moet oranje-rood zijn, maar dan wel zoveel mogelijk naar rood en de oogkleur moet vurig zijn, "sprekend" zijn, er als het ware "uitspringen".
Vooral bij de topkleuren (kwalitatief dan) als blauw-gazzi en zwart-schietti worden de eisen bijzonder hoog gesteld. Geelachtige ogen kosten al gauw een paar punten. Elke afwijking van de pupil en elk vlekje in de iris, hoe klein dan ook, levert direct een "90 punten" op. Ditzelfde geldt ook voor twee verschillende ogen, soms is het ene oog roder dan het andere!

Bij een aantal kleurslagen dienen we een uitzondering te maken op deze strenge regels.
Rood- en geelgepigmenteerde dieren hebben uiteraard lichtere ogen, maar ook hier geldt het streven "hoe roder, hoe beter". Een speciale plaats nemen de bruinzilvers in. De vaak ellenlange discussies over deze kleurslag met betrekking tot de oogkleur hebben haar aanvankelijke populariteit geen goed gedaan.
Bruinzilver kan genetisch geen oranje-rode ogen hebben, er is altijd een witte binnenring aanwezig.
De enige uitzondering op het bovenstaande zijn de witte met donkere ogen.

Terug naar de omschrijving