De Stand


Het tweede punt, nauw verweven met het type, is de stand van de Duitse Modena. Deze moet absoluut horizontaal zijn, met de staart iets hoog gedragen.

Hieraan mag geen enkele concessie worden gedaan, indien u op de beoordelingskaart vermeldt "stand afhellend" dan kunt U slechts één eind beoordeling geven en wel een "90 punten". Geef echter een dier wel de tijd en kans zich te tonen, want een afhellende stand komt niet vaak voor.
Een teken van ras-adel is het als een Duitse Modena zich op de tenen stelt, hier moet bij de beoordeling op worden gelet!
Bij de stand horen uiteraard ook de benen, deze zijn altijd onbevederd en rood van kleur.

     
 
Staartdracht te opgericht, achtervulling te los   Aftekening van de kop regelmatiger, halsbevedering strakker, te weinig voorbouw en dus te weinig borstdiepte
     
 
te weinig voorkop, koptekening te laag, ruwe beenbevedering, stand te vlak   Volle keel, hals te dik, te ruwe nekbevedering
     
Doorgedrukte, X- of O- benen zijn goed voor een "90 punten". Ook als de benen wat houterig aandoen, zonder echt doorgedrukt te zijn, moet daar aan aandacht worden geschonken.

Laatste punt van belang bij de beoordeling van de stand is de staartdracht. Deze mag slechts "licht boven horizontaal" worden gedragen.
Regelmatig komt het voor dat de staart wat te hoog wordt gedragen, wat meestal weer in verband staat met een te korte rug.
Vooral wat zeldzamere kleurslagen hebben hieronder te lijden.
Verder mag de staart nooit breed zijn of los worden gedragen, dit maakt de desbetreffende vogel in feite ongeschikt voor de show.

De meest voorkomende afwijkingen in type en stand zijn:

  • Te grof van bouw, gebrek aan elegantie
  • Te korte hals en/of benen
  • Te lange rug
  • Te dikke hals
  • Te hoog gedragen staart
  • Te vlakke of smalle borst
  • Te losse bevedering
Terug naar de omschrijving